Používám LEGOⓇ SERIOUS PLAYⓇ

Pro facilitaci meetingů nebo řešení strategických rozhodnutí používám metodu LEGOⓇ SERIOUS PLAYⓇ.

Co je LEGOⓇ SERIOUS PLAYⓇ

Metoda LEGOⓇ SERIOUS PLAYⓇ je založená na skutečnosti, že s inovacemi a s novými nápady přicházíme zejména ve chvíli, kdy aktivně něco tvoříme a dostáváme se do tzv. flow. Stejný princip platí pro proces učení, proto se LSP dá použít i jako metoda na zapamatování si nových konceptů.

LSP se používá jako facilitační metoda na schůzkách, při definování strategií, řešení problémů nebo při inovačních workshopech. Je zejména vhodná pro spolupracující týmy nebo pro manažerské týmy při rozhodovacích procesech.

Kdy se dá použít?

  • facilitace
  • strategické rozhodování
  • inovace produktu nebo služby
  • zlepšování procesů
  • definování hodnot a principů (společnosti nebo teamu)
  • učení